2018 Nov 16 Fri | جمعه, 25 آبان 1397

University

رخدادهاي امنيتی اخبار رخدادهاي امنيتي

بدافزار Stuxnet

بدافزار خطرناكی به نام Stuxnet در همه كشورهای جهان و به خصوص ایران گسترش پیدا كرده است كه هدف آن ایجاد اختلال در شركت ها و سازمان های مرتبط با زیرساخت های حیاتی همچون نیروگاه ها است. بدافزار مذكور با سوءاستفاده از یك حفره امنیتی در ویندوز گسترش پیدا می كند و به دنبال سیستم هایی است كه از نرم افزار WinCC Scada كه متعلق به زیمنس است، استفاده می كنند.

ادامه مطلب ...