معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته های آن

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته هاي آن:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در شهریورماه سال 1394 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است . این مرکز یکی از مدیریت هاي وابسته به معاونت پزشکی دانشگاه است و بعنوان بازوي اجرایی و مرکز تفکر براي اخذ تصمیمات در زمینه برنامه هاي آموزشی دانشگاه انجام وظیفه می کند. همچنین به منظور فراهم کردن این بستر اجرایی به موجب آئین نامه تشکیل مراکز (EDC)، دفاتر توسعه آموزش (EDO) و واحدهای توسعه آموزش (EDU) در دانشکده ها و مراکز آموزش درمانی ایجاد شده است.
 
مدیر مرکز:
 
خانم دکتر مهسا هادي پور جهرمی
سرپرست مدیریت EDC دفتر توسعه آموزش و اموردانشجویان علوم پزشکی 

 

مسئولین دفتر:

خانم عادله تقوی (کارشناس EDC) و دفتر استعدادهای درخشان و المپیاد

خانم نسرین میرزاآقایی (کارشناس EDC)

 

اعضای شورای سیاستگذاری 

ردیف

نام

سمت

1

جناب آقای دکتر ابطحی

معاون علوم پزشکی

2

جناب آقای دکتر ادهمی

مدیرکل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی

3

جناب آقای دکتر صاحب الزمانی

معاون مدیرکل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی و آموزش مداوم

4

سرکار خانم دکتر هادي پور جهرمی

سرپرست مدیریت EDC دفتر توسعه آموزش و اموردانشجویان علوم پزشکی

5

سرکار خانم دکتر خاکپور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

6

جناب آقاي دکتر وطن پور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی

7

سرکار خانم دکتر میرسعیدي

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

8

سرکارخانم عباسی ابیانه

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

9

سرکار خانم نصرالله

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

10

جناب آقاي دکتر ولی پور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

 

کمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف

عنوان کمیته

مسئول کمیته

1

مسئول کمیته اعتباربخشی

سرکار خانم دکتر هادي پور جهرمی

2

مسئول کمیته مشورتی و شوراي آموزش دانشجویی

خانم دکتر عباسی

3

مسئول کمیته برنامه ریزي درسی و طرح درسها

جناب آقاي دکتر وطن پور

4

مسئول جشنواره هاي آموزشی و کمیته پژوهش در آموزش

سرکار خانم دکتر میرسعیدي

5

مسئول کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

سرکارخانم عباسی ابیانه

6

مسئول کمیته ارزیابی و ارزشیابی

سرکار خانم نصرالله

7

مسئول کمیته توانمندسازي اساتید

جناب آقاي دکتر ولی پور

 

 

آدرس مرکز: تهران – پونک – انتهاي اشرفی اصفهانی به سمت حصارك – سازمان مرکزي – بلوك 1- طبقه 6

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن مرکز : 1622 و 47351666-021