همایش «اعتباربخشی آموزشی واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- همایش "اعتباربخشی آموزشی واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی" با حضور معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولان این حوزه و اعضاء کمیته اعتباربخشی آموزشی کلیه واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی روز یکشنبه مورخ 24 مرداد ماه سال جاری در سالن همایش بیمارستان فرهیختگان برگزار شد.

در این همایش که با حضور 220 نفر از اعضای کمیته های اعتباربخشی واحدهای مجری علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شده بود، مبانی و سنجه های اعتباربخشی آموزشی در سه پانل آموزش، پژوهش و توسعه سلامت ارائه گردید و هر یک از سنجه های ارسالی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با آئین نامه ها و بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی تلفیق گردیده و مسیر اجرایی شدن سنجه ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در پایان جلسه برنامه زمان بندی جهت بررسی سنجه ها در هر واحد دانشگاهی در حوزه های مدیریت، رسالت و اهداف آموزش دانشجو، خدمات دانشجویی، منابع و امکانات، آموزش مداوم فارغ التحصیلان ، پژوهش، آموزش کارکنان و آموزش بالینی مشخص گردید تا واحدهای مجری علوم پزشکی در طی 6 ماه آینده به رفع نواقص احتمالی و آماده سازی جهت مراحل اعتباربخشی بیرونی و بین الملی، با همکاری معاونت علوم پزشکی نائل آیند. همچنین برای شرکت کنندگان در انتهای همایش گواهی نامه صادر شد.